Добромир Драев поиска налагане на мораториум върху сечта на дървета в Шумен

Общинският съветник Добромир Драев иска налагане на мораториум върху изсичането на дървета, част от зелената система на Община Шумен. Докладната записка е изпратена днес до председателя на ОС – Шумен проф. Борислав Беджев.

Решението включва:

  1. Мораториум на сечта и кастренето на дървета до изготвяне на експертно становище, представяне на оценка за въздействие на околната среда и обществено обсъждане на новата визия за зелената система.
  2. Мораториумът не включва премахването на опасни дървета, застрашаващи живота и здравето на гражданите, както и частната, общинската и държавната движима и недвижима собственост.
  3. Мораториумът е в срок до окончателното изясняване на намеренията на Община Шумен относно зелената система и се отменя единствено с нарочно решение на Общински съвет Шумен.

„Ако Община Шумен има изградена нова, модерна визия за зелената система, трябва незабавно да я представи на Общински съвет Шумен, както и да се направи обществено обсъждане, за да стане ясно дали гражданите на община Шумен приемат подобни действия. Както знаете, Община Шумен е една от водещите общини по замърсяване с ФПЧ и рязката промяна на зелената система вероятно ще доведе до това да излезем на едно от първите места, да не кажа и на първо място, по замърсяване. Европейските и световни тенденции са да се опазва и развива зелената система, а не да бъде модернизирана, колкото и неадекватно да звучи „мода и зелена система“, се казва в докладната.

Сесията на Общинският съвет ще се проведе на 28 юни.

Подобни

Leave a Comment

four × three =