Дрон на Басейнова дирекция „Черноморски район“ облетя яз. Цонево

Басейнова дирекция „Черноморски район“ извърши в началото на месеца първата си проверка на обект с дрон.  Целта на облитането е била да се установят дейности в нарушение на Закона за водите – незаконно водовземане, заустване, изземване на наносни отложения и др. в района на язовир „Цонево“, както и да се проследи състоянието на проводимостта на река Луда Камчия.

На височина около 20-30 метра дронът облетя район от 600 м от стената на яз. „Цонево“ надолу по течението на реката. Дронът е показал, че в участък с ширина приблизително 100 м проводимостта на реката не е нарушена и не са открити нерегламентирани дейности.

Използването на новата технология в проверките и в работата на експертите дава възможност за проследяването на по-големи територии за по-кратко време.

Подобни

Leave a Comment

seventeen − 8 =