Д-р Тошко Стоев е единственият кандидат за поста директор „Медицински дейности“ в РЗИ – Шумен

Само един кандидат е допуснат до конкурс за длъжността „Директор на дирекция“ в дирекция „Медицински дейности“ към Регионална здравна инспекция – Шумен. Това е д-р Тошко Трифонов Стоев. Той е работил в Детско отделение на МБАЛ-Шумен, РЦЗ, РЗОК.

От 2010 до закриването му през 2015 година д-р Стоев заемаше директорския пост в Дома за медико-социални грижи в Шумен.

Конкурсът за директорското място в РЗИ – Шумен ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Допуснатият кандидат трябва да се яви на тест на 10 август, от 10 часа, на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. Д-р Илияна Лозанова е председател на конкурсната комисия.

Подобни

Leave a Comment

7 + 13 =