Евростат: Близо 30% от доходите на българина отиват за храна

Храната представлява най-голямото перо от харчове в “потребителската кошница” на българина за изминалата 2017 г., показва анализ на Евростат за финансовите характеристики на потреблението за домакинствата в ЕС.

По този показател страната ни се нарежда до Румъния, Латвия и Естония, където храната също е най-важният показател в разходите за потребление на домакинствата.

Общият потребителски разход на българина по различни пера е бил 82% от общо 100, от които близо една трета, или 30%, са отивали за храна и неалкохолни напитки, сочи анализът на Евростат.

Второто перо в разходите на нашенеца са финансите, отделени за поддръжка на жилището: за ток, газ, вода, отопление с парно или на твърдо гориво – 15 %. За транспорт и социални осигуровки българинът е отделял около 7% от доходите си.

За облекло и обувки, както и за обзавеждане и поддържане на дома си, а също и за алкохол и цигари – 4,2%, според Евростат.

Едва 5.4% от доходите на хората у нас отиват за здравеопазване. В структурата на общия доход през 2017г. най-висок относителен дял заема работната заплата – 54,5%.

Доходите от всички други социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират около 30% от общия доход на домакинствата у нас.

Подобни

Leave a Comment

8 + four =