Евростат: Населението на България е намаляло с 416 хил. души за последните 10 години

За последните 10 години населението на България е намаляло с над 416 000 души, показват данни на Евростат за демографските тенденции в страните на ЕС. През 2007 г. в страната ни са живеели 7 518 000 души, а през 2017 г. техният брой е намалял до 7 101 859 души, пише Economic.bg. В сравнение с 2016 г. спадът е с 0,7% или 51 825 души. Според данни на НСИ тази тенденция ще продължи и през следващите години.

Очаква се през 2020 г. населението на България да достигне под 7 милиона души – около 6,9 млн. българи. 20 години по-късно, през 2040 г. ще бъдем около 6 милиона. Прогнозите сочат още, че под 5 млн. души ще достигнем през 2045 – 2050 г., когато българите ще са съответно 5,9 и 5,8 млн. души. Застаряването на населението у нас е една от основните причини за тази тенденция, но тези процеси ще продължат и през следващите години.

Броят на българите на възраст над 65 години през 2017 г. е бил 1,4 млн. души, или около 20% от общия брой на населението. Броят на децата до 15-годишна възраст е бил около 1 млн., или 14 на сто от общия брой българи. В същото време намалява броят на новородените деца, както и общата раждаемост и се увеличава делът на възрастните хора за сметка на хората в трудоспособна възраст и младото поколение. Процесът на застаряване е изразен по-силно сред жените отколкото сред мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в края на 2017 г. е 4 248 000 души, или 60,3%, сочат още данните на националната статистика. Спрямо предходната година то намалява с около 56 хил. души, или 1,3 на сто. По-голямата част от българите живеят в градовете –  около 5,2 млн. души (73,5%), а в селата – около 1,9 млн. души (26,5%). Населените места в България са 5256, от които 257 са градове и 4999 села. Без население са останали 162 населени места.

Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали. Само две области увеличават населението си – София и Кърджали, съответно с 0,1 и 0,2%. При всички останали се наблюдава намаление, като най-високо е във Видин с 2,2%, и Смолян с 2,0%.

 

Подобни

Leave a Comment

14 − one =