Една злополука с огнестрелно оръжие е регистрирана през първите 6 месеца на годината в Шуменско

Общият брой огнестрелно оръжие, което се води на отчет и контрол към 30 юни 2017 г. е  6 703, от които  5 151 е за ловни цели, а останалото  1 451 бр.  е собственост на юридически лица и еднолични търговци, придобито от тях за служебни и граждански цели. За  същия период на 2016 г.  общия  брой  огнестрелно оръжие е  бил 6 576 броя. Това съобщават от Областна дирекция на МВР – Шумен.

През изтеклото шестмесечие на територията на ОД на МВР-Шумен  има регистрирана  една злополука със законно притежавано огнестрелно оръжие. За същия период на 2016 г. са регистрирани две  злополуки  (двама ранени)  със законно притежавано огнестрелно оръжие.

През първите шест месеца на годината са иззети седем огнестрелни оръжия и 95 боеприпаси. Иззети са девет огнестрелни оръжия от четирима, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба по КОС.

През отчетния период няма регистрирани кражби на огнестрелно оръжие, боеприпаси, взривни материали и пиротехнически изделия.

Извършени са 584 планирани  и 131 внезапни проверки на лица и обекти осъществяващи дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.

От началото на годината на територията на ОДМВР – Шумен са извършени 5 взривявания и 10 пиротехнически илюминации, на които е присъствал  полицейски служител. Спазени са мерките за безопасност и не са допуснати отклонения на взривни материали. Няма констатирани нарушения.

През  първото шестмесечие на 2017 г.  са извършени общо 87  проверки в обектите за производство и съхранение на взривни материали  и пиротехнически изделия за съответствие на наличните количества с  отчетните документи. Нарушения не са констатирани.

На територията на ОД на МВР – Шумен има 10  търговски обекта за търговия с оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия – осем в гр. Шумен, един в гр. Велики  Преслав и един в гр. Нови пазар. Те са обект на ежемесечни проверки от органите на полицията. Собствениците и продавачите са инструктирани при извършването на търговската  дейност стриктно да спазват изискванията на нормативната уредба по КОС. За изтеклия период са  съставени  26 акта за нарушения на нормативната уредба по КОС. Проверени са 54 ловци по  време на ловните излетни дни   Нарушения не са констатирани.  “КОС” при ОД на МВР – Шумен осъществява контрол  над 230 обекта извършващи дейности с общоопасни средства.

Подобни

Leave a Comment

8 + 20 =