Екарисажът в Шумен въстава в подкрепа на родителите на деца с увреждания

Изпълнителният директор на  „Брамас-96“ АД (екарисажа) в Шумен изпрати декларация до медиите, в която обявява, че той и работниците в предприятието ще вземат участие в организирания от родители на деца с увреждания национален протест на 30-ти юли от 17 часа пред Народното събрание.

Директорът Мирослав Александров подкрепя поставените искания от родители, в синхрон с движение „ДНЕС“ под надслов – „Системата, която ни убива – всички.“

В декларацията си Александров иска стриктно спазване и на два важни регламента: Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти), както и на

Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива Текст от значение за ЕИП.

Шефът на екарисажа поиска оставката на изпълнителния директор на БАБХ Дамян Илиев, заради настъпилия хаос по обезвреждането на мъртви животни. И този път Александров не пропусна да поиска главата на директора на ОДБХ-Шумен д-р Катя Райкинска.

По думите му, съвсем организирано, безотговорно и под натиск, д-р Райкинска е затворила екарисажа в Шумен , с което е допринесла за разпространението на заразни болести по животните.

Снимка: Архив

 

Подобни

Leave a Comment

3 × 3 =