Експерти на СКЦ – гр. Нови пазар и УНИЦЕФ се срещнаха с хора от уязвимите групи

Семейно-консултативен център – гр. Нови пазар и Ралица Сечкова (експерт към УНИЦЕФ) проведоха групови интервюта с хора от няколко населени места по проблемите за детските бракове, ранното отпадане от училище и ранната бременност. Това съобщават от СКЦ.

Целта е актуализация на анализа на ситуацията в област Шумен по отношение на услугите за децата и семействата в риск от най-уязвими общности и групи. Общностното проучване в СКЦ – Нови пазар се проведе, като се организираха четири срещи с отделни групи.

Първата среща бе с групата от с. Тодор Икономово за общностно проучване сред родителите на тема “Рискове и потребности на децата и семействата”. Втората среща на тема “Детските бракове и образованието“ бе в село Крива река.

Третата среща, в която взеха участие само мъже от квартал „Дружба“ в гр. Нови пазар, се проведе в залата на СКЦ на тема: “Детските бракове и идеи за превенция”.
Срещата на тема “Ранната бременност – рискове и последици” се състоя в залата на СКЦ. Участниците в дълбочинно групово интервю бяха само жени.

 

Подобни

Leave a Comment

five × 3 =