Експерти от Нови пазар беседваха с майки от малцинствата по проблемите на ранното детско развитие

Поредната беседа на тема – Ранно детско развитие във връзка с “Тематичен анализ на ситуацията в област Шумен по отношение на услугите за децата и семействата в риск от най-уязвими общности и групи” се проведе в залата на Семейно-консултативния център в град Нови пазар. Участие в беседата взеха няколко майки от малцинствата. Това съобщават от СКЦ.

Периодът от раждането на детето до 8-годишна възраст е вълнуващ и динамичен. Ранното детство оставя траен отпечатък върху детската личност, здраве и поведение, и възможности за пълноценна реализация на по-късен етап от живота. През тези първи години бебето и малкото дете бързо овладява и усъвършенства ключови двигателни, социални, интелектуални, речеви и емоционални умения, които постепенно го превръщат от безпомощно и напълно зависимо от възрастните в активно, търсещо и можещо човешко същество.

Детското развитие е комплексен и динамичен процес, който се влияе както от генетичните предпоставки, така и от условията на материалната и социална среда, в която детето расте. За да могат да получат най-добро начало на своя живот и да реализират своите възможности, бебетата и малките деца се нуждаят от пълноценно хранене, достъп до качествени здравни грижи, сигурна, подкрепяща и стимулираща семейна среда, силна емоционална връзка със значим възрастен и разнообразни възможности за учене още от раждането.

Здравето и емоционалното благополучие на жените по време на бременността и раждането са също важна предпоставка.

Снимки: СКЦ – гр. Нови пазар

Подобни

Leave a Comment

5 × 5 =