Експерти от РИОСВ – Шумен провериха състоянието на блатното кокиче

Експерти от РИОСВ – Шумен съвместно с представители на Община Велики Преслав, кметство с. Осмар и кметство с. Кочово посетиха находищата на блатно кокиче в двете села с цел установяване на състоянието им. Проверките установиха, че общото състояние на растенията е добро. За посещенията на всяко едно от находищата е съставен протокол, в който е описана характеристиката на популацията към момента.  Въз основа на обработените резултати от извършените проверки на всички находища на блатно кокиче в страната, ще бъде издадена заповед на министъра на околната среда и водите, която забранява или позволява събирането на блатно кокиче във всички находища през 2019 година.

Блатното кокиче цъфти през периода април-май. Цветоносите са слабо сплеснати, кухи. Те са по-едри от тези на обикновеното кокиче. Химико-фармацевтичната промишленост използва това кокиче за производство на нивалин, прилагащ се при лечение на детски паралич, болести на периферната и централна нервна система, неврит, невралгия. Най-високо съдържание на галантамин от 0,1 до 0,5 % има в надземната част на растенията във фазите бутонизация и пълен цъфтеж.

Подобни

Leave a Comment

twenty − 13 =