Експерти от РИОСВ – Шумен провериха състоянието на блатното кокиче

Експерти на шуменската екоинспекция с представители на Община Велики Преслав и на кметствата на селата Осмар и Кочово обследваха находищата на блатно кокиче в двете села с цел установяване на състоянието му. Традиционните проверки показаха, че общото състояние на растенията е добро и за всяко едно от находищата е съставен протокол с характеристика на популацията към момента. Въз основа на обработените резултати от извършените проверки на всички находища на блатно кокиче в страната, ще бъде издадена заповед на министъра на околната среда и водите, която забранява или позволява събирането на вида във всички находища през 2020 година.

Блатното кокиче цъфти през месеците април и май. Цветоносите са слабо сплеснати и кухи. Те са по-едри от тези на обикновеното кокиче. Блатното кокиче се използва във фармацевтичната промишленост.

 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но е под специален режим на ползване съгласно заповед на министъра на околната среда и водите. Включен е в Червената книга на Република България – том І, в категория „застрашени”.

Подобни

Leave a Comment

four × 3 =