Електронни обществени поръчки – факт от 2019 г.

От месец март 2019 година всички обществени поръчки в България ще се възлагат по електронен път. Промените в Закона за обществените поръчки минаха на второ четене в пленарна зала.

Депутатите предвидиха, че платформата формално ще започне да съществува от 18 октомври 2018 г., като заложиха именно от тогава да влязат в сила базисните разпоредби, които уреждат какво представлява тя.

Новата система трябва да позволява подготвяне и публикуване на решенията, обявленията и различните документи за обществените поръчки. През нея също така трябва да е възможно изпращане на запитвания и изпращане на обратна информация към питащия.

Платформата за обществени поръчки трябва да бъде общодостъпна и съвместима с най-разпространените софтуерни продукти. Ако системата се срине в ден, когато изтича краен срок, свързан с възлагане на обществена поръчка, съответният срок ще се удължава.

Промените в Закона за обществените поръчки предвиждат и увеличаване на праговете за обществени поръчки в строителството, доставките и услугите, така че те да се доближат до европейските стойности.

 

Подобни

Leave a Comment

twelve − 8 =