„Енерго-Про“ с намерение да поиска нови цени на тока от 1 юли 2018 г.

„Електроразпределение Север” АД („Енерго-Про”) до края март ще внесе в КЕВР документи за промяна на цената на тока от 1 юли 2018 г. В заявлението си за утвърждаване на цени, дружеството ще предложи на КЕВР да признае икономически обоснованите разходи за осъществяване на лицензионната дейност и предоставяне на качествена услуга на своите клиенти.

‘На основание чл. 36а, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 46 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, „Електроразпределение Север” АД уведомява своите клиенти, че възнамерява да подадe заявлениe до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за утвърждаване на нови цени за услугите достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа от 01.07.2018 г.

Предложението на „Електроразпределение Север” АД ( „Енерго-Про“) предвижда годишна инвестиционна програма за следващия тригодишен регулаторен период в размер на 45 000 хил. лева, както и коригиране размера на технологичните разходи и нормата на възвръщаемост до актуалните им нива.

Подобни искания заявиха и другите две дружества – ЧЕЗ и ЕВН.

Снимка: novinite.bg

Подобни

Leave a Comment

nineteen − six =