Ето кои са най-желаните професии от безработните в България

Оператор на компютър, графичен дизайнер и компютърен график  – това са трите най-желани професии от безработни в България, свързани с работа в ИКТ сектора, сочи проучване на Агенцията по заетостта в периода 7-31 август.

Сравнително силен интерес се проявява също и към професии, предоставящи възможности за собствен бизнес, като: готвач (427), фризьор (318), козметик (288), маникюрист-педикюрист (246), хлебар-сладкар (197). Търсените от бизнеса средно ниво техници в различните икономически сектори са предпочитани професии от 1,4% – за електротехник до 0,3% – за техници селскостопанска техника, енергийни съоръжения, химия, мехатроника и др.

За посочения период общо 9906 лица от цялата страна са заявили нагласите си за участие в организирани обучения за възрастни в проучване на Агенцията по заетостта. Чрез on-line формуляр Агенцията пита регистрираните в бюрата по труда и всички други желаещи за какво, кога и къде биха желали да се обучават, за да придобият нова професионална квалификация или ключови компетентности.

Целта на проучването е да се намери пресечната точка на търсените от работодателите професионални и ключови компетентности на кадрите и нагласите на работната сила. Друга цел на проучването е да се прецени мобилността на безработните лица и мотивацията им за обучение в отдалечени населени места, в т.ч. в 5-те специализирани клонове за обучения на възрастни (над 16 години) на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” /ДП БГЦПО/.

Анкетираните търсещи работа са предимно регистрирани в бюрата по труда като безработни (97,4% от всички участници).

На анкетираните лица Агенцията по заетостта предлага 58 професии и 8 ключови компетентности, сред които те могат да изберат желано обучение, като имат възможност да посочат и друг вид професия или умения, които биха искали да придобият.

Данните сочат, че са заявени общо 8820 желания за професионално обучение и 3745 за ключова компетентност, като в голяма част от отговорите са маркирани повече от една професия или компетентност. Немалка част от заявилите желание за професионално обучение обаче не биха могли да се включат в исканото от тях, тъй като не притежават образование, което съгласно Закона за професионално обучение и образование се изисква като входящо или изходящо образователно ниво за желаното от тях професионално обучение.

Друга част, предимно лица със средно или висше образование, притежават квалификация по същата или идентична на вече придобита професия и не биха могли да участват в заявеното от тях обучение, с което още повече се стеснява кръгът на потенциалните участници в обучения, които да се организират и проведат в съответствие с желанията на търсещите работа.

Около половината от анкетираните заявяват, че не желаят да се включват в обучения, като повечето от тях посочват лични и семейни причини, свързани с грижа за дете или болен роднина, отдалеченост на местоживеенето, предстоящо започване на работа в страната или чужбина и др.

Близо ¼ (2235 лица) заявяват, че биха участвали в обучение, само ако то се провежда в населеното им място по местоживеене, а други 2562 са посочили един или повече от клоновете на ДП БГЦПО, в които биха се включили в обучение.

Подобни

Leave a Comment

4 × 3 =