Забраниха паленето на огън на по-малко от 100 метра от гората, глоби грозят нарушителите

Областният управител на Шумен проф. Стефан Желев издаде заповед за забрана на паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Забраната е в сила през целия пожароопасен сезон – 30.04.-30.10.2018 г. Глобите за нарушителите са в размер на 1000 лева.

Ръководителите на общини, кметства, ведомства и собствениците на гори трябва да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарна безопасност в горите. Земеделските кооперации, арендаторите и ползвателите на селскостопански земи, намиращи се в близост до горски територии, са задължени да поддържат в изправност противопожарния инвентар, гласи още заповедта на областния управител на Шумен.

Кметовете, държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства трябва да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарната безопасност, за да могат да реагират мигновено в случай на пожар.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществява зам.-областния управител Петко Шаренков. Пълният текст на заповедта е публикуван на страницата на Областна администрация – Шумен.

 

Подобни

Leave a Comment

twenty + 7 =