Забранява се достъпа на превозни средства до горските територии на ПП „Шуменско плато”

Забранява се достъпа и движението на пътни превозни средства, спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства до горските територии държавна и общинска собственост в Природен парк „Шуменско плато”. Заповедта е на директорът на Регионалната дирекция по горите в Шумен инж. Емил Гелов и е по предложение на шуменското горско стопанство. Целта е да бъдат опазени и защитени горските територии, които по това време на годината стават обект на незаконна сеч. Забраната е за срок от три месеца, като влезе в сила на 13.11.2017 г. и ще важи до 12.02.2018 г. Заповедта може да бъде продължена, ако набезите в горите продължат.

През следващите дни по подходите към платото, където ще бъде забранено преминаването, ще бъдат поставени табели. Достъпът до туристическите заслони ще се разрешава само по указаните пътища. Преминаването и престоя в горските територии на платото се разрешава само на служители на Изпълнителната агенция по горите, СИДП, ДГС-Шумен, ОУПБЗН-Шумен, РИОСВ-Шумен и ПП „Шуменско плато“ при изпълнение на служебните им задължения.

Подобна заповед /забраняваща преминаването през горските пътища/ беше издадена и през 2013 година, когато отново бяха регистрирани нарушения в горите на територията на парка. Гражданите трябва да знаят, че се спира движението по черните пътища, но не и по тези, които водят към заслоните и местата за отдих.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от издаването и.

Подобни

Leave a Comment

nineteen + 3 =