Задушлива миризма се носи във въздуха над село Златна нива

Вече няколко дни над село Златна нива се носи задушлива миризма, която тревожи всички живущи там. Оказа се, че неприятния аромат идва от кариера намираща се в близост до селото, която вчера се е запалила.

Жителите на Златна нива са потърсили информация и от кметът на Община Каспичан Милена Недева, която е потвърдила, че миризмата идва от там.

Огънят е бил запръстен, но наши читатели разказаха, че все още тлее и се съмняват, че това са изхвърлени материали от намиращ се наблизо ремонт на пътен участък.

Наш репортер се свърза с Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен, от където заявиха, че днес сутринта е бил изпратен екип, който да замери степента на замърсеност на въздуха, за да стане ясно дали има опасност за населението.

Измерването на атмосферния въздух, направено със специализирана апаратура от РЛ към ИАОС в Шумен в  три пункта, обхващащи Каспичан и кариера в с. Златна нива, не установи задимяване и миризма на пушек. Беше обходен целия град и района около него.

При проверката на място беше установено, че участъкът за рекултивация се е самозапалил. Беше предприето запръстяване за потушаване на тлеещия участък, включително и с помощта на пожарни коли, което проверяващите констатираха.

В резултат на получените протоколи от измерването е установено, че концентрациите на измерените вещества не превишават нормите за допустими емисии за качеството на атмосферния въздух в Каспичан и района на кариерата в с. Златна нива“, сочи становището на РИОСВ – Шумен.

За коментар потърсихме и г-жа Недева, но не успяхме да осъществим връзка с нея.

“Аз се събудих от миризма и си помислих, че някой кабел е изгорял и дима беше като мъгла навсякъде!!!”

“Не знам какво е, но от силната миризма си помислих, че някой от съседите се е запалил”, коментират жители на селото.

 

Подобни

Leave a Comment

four × 1 =