Зам.-окръжен прокурор на Шумен е определен за координатор при престъпления срещу медици

На съвещание на административните ръководители на Окръжната прокуратура в Шумен и трите районни прокуратури на територията на съдебния окръг – в Нови пазар, Шумен и Велики Преслав, са били обсъдени предприетите мерки, произтичащи от споразумението между Прокуратурата на Република България и Министерството на здравеопазването при престъпления срещу медицински специалисти при и по повод изпълнение на службата или функцията им в Центъра за спешна медицинска помощ и подразделенията му, както и в лечебните заведения за болнична помощ. Това съобщават от Апелативна прокуратура – Варна.

За координатор на незабавните действия при престъпления от общ характер срещу медици е определен заместник-окръжния прокурор от Окръжната прокуратура в Шумен Делян Димитров. Регламентиран е и механизмът за уведомяване от страна на районните прокуратури при инциденти с медицински специалисти.

Набелязани са мерки за взаимодействие при извършване на престъпления от тази категория във възможно най-кратки срокове и при качество на производствата по тях.

Подобни

Leave a Comment

nineteen − fourteen =