Започват ремонти на пътища в община Велики Преслав

Община Велики Преслав подписа с ДФ „Земеделие” договор по подмярка 7.2 на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по ПРСР 2014 – 2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища“. Това съобщават от общинската администрация.

Предстои да бъдат ремонтирани път SHU 1006 (гр.В. Преслав-Промишлена зона – кв.Кирково – SHU 1004) и SHU 1008 (І-74 – гр. В. Преслав-Промишлена зона – І-7), както и съоръженията и принадлежностите към тях.

Общата стойност на договора е в размер на 2 297 953,21 лв., а срокът за изпълнение е 36 месеца. Ще се монтират бордюри и изградят банкети, както и маркировка, пътни знаци и инфрастуктура за широколентов интернет.

Подобни

Leave a Comment

nine + 19 =