Започва проверка срещу кмета на Мадара за управление на фирми

Кметът на шуменското село Мадара Неделчо Неделчев ще бъде проверен дали е нарушил Закона за местната власт, защото фигурира като управител на фирма, член е и на управителния съвет на кооперация.
Това става ясно от решение на Общинската избирателна комисия в Шумен, публикувано в официалната й страница в интернет.

В него се казва, че днес е получен сигнал от Димитричка Недева в качеството й на председател на общинската Комисия по законност и установяване на конфликт на интереси, в който се твърди, че кметът на кметство с. Мадара – Неделчо Костадинов Неделчев е вписан като управител на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД и като член на управителния съвет на Кооперация „ВОИН ГРУП“, което е в противоречие с чл. 41, ал.1 от ЗМСМА /кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност б.а./.

Към сигнала има разпечатка от интернет страницата на Агенция по вписванията – Търговски регистър по партидата на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД и по партидата на Кооперация „ВОИН ГРУП“. В сигнала се иска ОИК Шумен да предприеме действия за установяване на обективната истина, с оглед потенциална възможност за възникване на конфликт на интереси при изпълнението на длъжността от избрания за кмет на кметство с. Мадара Неделчев.

В решението се обяснява, че ОИК Шумен е извършила справка в страницата на Търговски регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел и е установила същите факти. Въпреки тази справка, ОИК следва да изиска от Агенция по вписванията Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел информация за вписванията по партидите на дружеството и кооперацията.
Според чл.41, ал.3 от ЗМСМА, в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал.1 на чл. 41 от ЗМСМА, предприема действия за прекратяване на дейността или за освобождаването му от длъжност и уведомява писмено за това председателя на Общинския съвет и ОИК.
ОИК е била уведомена в законния срок от Неделчо Неделчев с декларация от 21 ноември м.г., но следва да се изиска информация от председателя на Общински съвет Шумен за изпълнение на изискванията на чл. 41, ал.3 от ЗМСМА.
Неделчев може да представи писмено възражение пред комисията в 3-дневен срок от уведомяването му.

Източник: Инфо Шумен

Подобни

Leave a Comment

three × 4 =