Засилено полицейско присъствие около училищата в Шумен

За първия учебен ден – 15-ти септември 2017 г., е предвидено засилено полицейско присъствие в районите на учебните заведения, включително и на участъците и пътищата с повишена концентрация на пешеходци на територията на ОДМВР- Шумен.

На ангажираните служители са поставени ясни и конкретни задачи за изпълнение, свързани с обезпечаване на обществения ред и сигурността в и около учебните и детски заведения.Изготвен е седмичен график за работа на полицейските и младши полицейските инспектори в часовете преди учебните занятия и след края им.

Проведени са работни срещи с представители на Регионалното управление по образование  – гр. Шумен към Министерството на образованието и науката  и с кметовете на общини за набелязване на конкретни мероприятия и дейности, свързани с предстоящото откриване на новата учебна година и провеждане на първия учебен ден, с цел гарантиране сигурността на учениците, техните родители и близки, и за недопускане нарушения на обществения ред. В работни срещи с с директорите на детските градини и училищата на територия на областна дирекция са съгласувани съвместни действия по обезпечаване на обществения ред и сигурността в техните райони.  Обсъдени са възможностите за допълнителни мерки за физическа защита, начините на охрана, пропускателния режим, недопускането на престъпни посегателства при откриването и по време на учебната година. Уточнени са начините за бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления на ОД МВР – Шумен. На директорите на училища и детски градини са предоставени списъци с имената и телефоните на ПИ и Мл.ПИ. Извършени са охранителни проверки на сградите на детски градини и училища на територията на областна дирекция. На срещи са обсъдени мерките, които охранители на детски градини и училища трябва да предприемат при сигнали за противообществени прояви.

Активизиран е контролът над търговските обекти в близост до детски градини и училища за недопускане продажба на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица.

Подобни

Leave a Comment

20 − 1 =