Зачестиха случаите на запалени контейнери за битови отпадъци в Шумен

Десет от новите контейнери за битови отпадъци, които бяха поставени в северната част на града, вече са повредени. Работници от общинското предприятие по чистотата се натъкнаха днес, на ул. „Ген. Драгомиров“ до сухата чешма на запалени отпадъци и обгорени съдове.

От администрация напомнят, че през миналата година бяха закупени 725 контейнера. 555 лева без ДДС струва на общинския бюджет само един от тези казани. Преди около месец приключи поставянето на новите съдове, а от началото на годината досега има немалко увредени от изхвърлени в тях запалени предмети. „Още по-опасно е, когато те по някакъв начин попаднат в машината за сметосъбиране. Горящите предмети могат да увредят новите камионите“, обясни гл. инж. Сашко Велев от ОП „Чистота“.

На лицевата страна на съдовете за смет са поставени и стикери, които показват, че изсипването на горящи отпадъци е забранено. От аминистрацията призовават гражданите да не изхвърлят гореща пепел, сгурия или запалени предмети в контейнерите за смет. Санкцията за неспазване на указанията е 500 лева.

Подобни

Leave a Comment

one × two =