Земеделските производители ще минават през КПП-тата със служебна бележка

Във връзка с въведените противоепидемични мерки съгласно заповед № РД -01-143/20.03.20г. на  министъра на здравеопазването има допълнения, с които се регламентира реда на преминаване през контролно-пропускателните пунктове на водачи, които превозват сезонни земеделски работници.

Водачите, които превозват работници до обработваемите селскостопански площи трябва да представят служебна бележка от работодателя, в която са описани маршрут и списък на работниците.

Лицата, които обработват собствени земеделски имоти, но са извън населеното място в което живеят, за да преминат през КПП е необходимо да представят служебна бележка издадена  от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която се намира обработваемият от тях имот.

Подобни

Leave a Comment

17 + nineteen =