Иванка Петрова: Европа увеличава парите за наука и образование

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС на 6 и 7 юни беше организирано съвместно заседание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Комитета на Регионите, който е орган към Европейския съюз и се състои от представители на регионалните и местните органи на 28-те държави – членки. Заедно с това, като част от програмата се проведе и конференция на тема „Отражението на дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. върху местните и регионалните власти“.

„Конференцията беше много интересна, тъй като на нея бяха засегнати основни елементи от бюджетната рамка на Евросъюза за периода 2021 – 2027. Присъстваха повече от 200 души – кметове, префекти, общински и регионални съветници. От изказванията на колегите стана ясно, че се предвижда парите за наука и образование, дигитални технологии и околна среда да бъдат значително увеличени, което е една добра новина“, коментира за СтрелаБГ Иванка Петрова, кмет на община Смядово и член на Управителния съвет на НСОРБ.

 

Подобни

Leave a Comment

17 + 18 =