СУ „Йоан Екзарх Български“ стана част от Програмата за училища посланици на ЕП

Средно училище „Йоан Екзарх Български“ – гр. Шумен попадна сред  40-те нови учебни заведения от цялата страната, които ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2018/2019 година, похвалиха се от школото.

Това е станало възможно благодарение на добре подготвената кандидатура и показания интерес към работата на Европейския парламент и на Европейския съюз. Целта е да се подобри осведомеността на учениците за Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Участието в Програмата ще даде възможност на шуменските ученици да осъществят разнообразни дейности – търсене и събиране на информация, създаване на доклади и презентации, изложби и информационни кътове, провеждане на тренинги, състезания, симулационни игри и други, в рамките на които освен знания ще развиват и други умения – работа в екип, лидерство, презентиране и други.

Активното учене и интерактивният подход ще провокират развитието на ключовите компетентности на 21-ви век – младите хора да са уверени в себе си, да задават въпроси, да мислят самостоятелно, да разговарят и обсъждат и да прилагат наученото в различни контексти.

За избраните училища инициативата ще продължи с провеждането на встъпителен семинар за преподаватели, който ще се проведе през месец октомври. Това обучение ще подготви педагогическите екипи, които ще се заемат с организацията и осъществяването на Програмата.

След това ще започне обучителният процес в избраните училища и ще бъдат изпълнени заложените дейности, сред които симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа и др.

Този етап от програмата ще бъде оценяван от Бюрото на Европейския парламент, а най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.

 

Подобни

Leave a Comment

ten + nine =