Изграждат мрежи за WiFi в 20 училища в Шуменско

Правителството одобри 7 065 800 лв. за изграждане и развитие на безжични мрежи в 550 държавни и общински училища. Като част от създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение, изградените безжични мрежи ще осигурят възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и др.

Училищата, които ще получат средства за изграждане на безжични WiFi мрежи в Шуменска област са 20 на брой. Общата сума предвидена за тях е 252 900 лв., като всяко от школата ще получи между 8 и 16 хил. лева. 9 от 20-те училища са на територията град Шумен, по 2 има във Велики Преслав и Каспичан, както и по едно в Нови пазар, Браничево, Върбица, Тодор Икономово, Каолиново и Марково.

Ето и списък на “школата-щастливци”:

ПГЕМТТ “Христо Ботев”, СУ “Васил Левски”, СУ “Трайко Симеонов”, СУ “Панайот Волов”, ПЕГ “Н.Вапцаров” ПГ по селско стопанство и хранителни технологии, ПГОХХТ “Проф. д-р А. Златаров”, ПГ по икономика”, ПГ по строителство, архитектура и геодезия, СУ “Васил Левски” (Нови пазар), СУ “Цанко Церковски” (Никола Козлево),

ОУ “Пенчо П. Славейков” (Марково), ОУ “Христо Ботев” (Каспичан), СУ “Панайот Волов” (Каспичан), ОУ “Панайот Волов” (Тодор Икономово), СУ “Г.С. Раковски” (Каолиново), ОУ “Й. Йовков” (Браничево), СУ “Св. Паисий Хилендарски” (Върбица), СУ “Черноризец Храбър” (Велики Преслав), ПТГ “Симеон Велики” (Велики Преслав.

Директорите на училищата трябва да сключат договори с избраната от тях фирма до средата на ноември, а до края на същия месец да отчетат първите фактури.

Парите се осигуряват за сметка на планираните за тази цел разходи по бюджетите на МОН и на още девет първостепенни разпоредители с бюджет за 2018 година.

Снимка: СУ “Трайко Симеонов”

Подобни

Leave a Comment

seventeen − 5 =