Изложбата „Национални символи в унгарското народно изкуство“ гостува в РИМ – Шумен

По повод Европейската нощ на музеите със своята изложба „Национални символи в унгарското народно изкуство“ в РИМ – Шумен гостува музеят на втория по големина град в Унгария – Дебрецен. Неговата история е над 100 годишна, а за развитието му основен е приносът на Фридеш и Дьорд Дери. През 20-те и 30-те години на миналия век видният индустриалец и неговият брат даряват своите ценни културно-исторически колекции на града. Днес музеят „Дери“ съхранява артефакти, свързани с археология, изкуство, нумизматика, естествена история, фолклор, местна история, културна история, занаяти, история на фотографията и литературна музеология.

В Регионален исторически музей – Шумен е представена част от етнографската колекция на музея, съдържаща унгарски национални символи – гербове, корони, хералдически животни, флагове, хусарски фигури. Открояват се глинените съдове във форма на хусари, керамична посуда декорирана с характерната за страната орнаментика, както и разнородни артефакти, носители на държавните знаци, изработени от текстил, кожа, рог, дърво и др.

В Унгария периодът на изграждането на националната символна система (втората половина на XIX в.) съвпада с процъфтяването на народното творчество и формирането на характерни стилистични центрове на народното декоративно изкуство. По това време в бита на селяните започват да навлизат празничните предмети и националните символи често се срещат вплетени в тяхната орнаментика.

Сред националните символи най-често може да се види гербът, изобразен върху различни предмети, което доказва, че той е основен мотив в народното декоративно творчество. Гордият и храбър войник е представен от образа на хусаря със своя неизменен кон. Тази фигура, често изобразявана с меч, ясно изразява унгарския национален характер. Интересен феномен е скритото използване на трибагреника в народното творчество чрез националните цветове. На бяла основа се рисуват орнаменти с червено и зелено като заместител на националния трибагреник, символ на национална идентичност.

Изложбата бе открита от г-жа Марта Магиари – завеждащ отдел „Етнология“ на Музей Дери.

Подобни

Leave a Comment

nine − three =