Изсякоха иглолистните дървета, нападнати от корояди в района на Върбица

398 декара с иглостни насаждения на територията на ДГС – Върбица са нападнати от корояди, а в ДГС-Омуртаг  – 280 дка. Това съобщават от Североизточно държавно предприятие.

Дърветата от засегнатите площи във Върбица вече са изсечени. За повредените иглолистни култури на територията на ДГС-Омуртаг се предвиждат санитарни сечи с интензивност 100%. Очаква се те да приключат в края на март следващата година. Провеждането на тези сечи ще доведе до оголването на терени, но там вече е извършено залесяване или предстои такова.

Площите засегнати от корояди на територията на СИДП не са толкова големи, колкото в останалата част на страната. В България има 17 млн. декара гори, като над 1 млн. декара от тях са нападнати от корояди. За първото полугодие на тази година засегнатите площи са се увеличили с близо 120 000 декара, в сравнение с 2016 г.

Мерките, които специалистите от СИДП прилагат са адекватни, реагира се своевременно и при проява на съхнене по дърветата веднага се информира Лесозащитна станция-Варна, за да се установи вида на заболяването. Процесът е динамичен и размера на засегнатите площи се променя във времето. Короядите бързо завземат нови територии и затова трябва да се реагира веднага след като се установи, че са се появили.

Разпространението на този вредител е проблем и за държавните, и за частните гори. Но докато в държавните гори засегнатите площи се изсичат веднага, то в частните – собствениците не винаги реагират навреме.

Подобни

Leave a Comment

four + four =