Изтича срокът за подаване на заявления за еднократна помощ за първокласници

На 30 септември изтича срокът за подаване на заявления за еднократна помощ за първокласник. Това съобщи зам.-кметът по социални дейности и здравеопазване в община Шумен д-р Светлана Маркова.
Помощта е еднократна в размер на 250 лева и документи за нея се подават в районните клонове на Дирекция “Социално подпомагане”-Шумен.
Право на подпомагане имат семействата, чийто деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от фамилията за предходните 12 месеца не надвишава 400 лева.
Без доходни декларации помощта се отпуска на деца с трайни увреждания, деца с един жив родител, настанени в семейства на роднини, близки и приемни семейства.
Одобрените за парично подпомагане семейства могат да получат сумата до края на октомври.  До тогава се приемат и заявленията за получаване на енергийни помощи за предстоящия отоплителен сезон. Сумата е 316 лева.  Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца. Парите се изплащат на два транша. Първият, с който ще се плаща отоплението за ноември и декември, трябва да се получи най-късно до месец след издаване на заповед за право на енергийна субсидия. Вторият транш се получава през януари. С тези пари се плащат сметките през първото тримесечие на 2018 година.

Подобни

Leave a Comment

twelve − 8 =