Инж. Добрин Чайлев, Атака: Шуменци, бъдете непреклонни към неправдите през 2018 година!

Краят на една календарна година е най-подходящото време за равносметка и отчет от народните избраници за всичко свършено и/или несвършено през 12-те месеца. Както всяка година и тази беше динамична, изпълнена с много значими обществени събития, рефлектиращи върху битието на огромната част от хората. В тази връзка общинския съветник от Атака инж. Добрин Чайлев ни представи своя прочит на важните за Шумен събития и направи своеобразен отчет пред жителите на нашата община.

„Отправям призив към гражданите на Шумен, градът на народните будители, бъдете непреклонни към неправдите, които съпътстват нашето ежедневие, не обръщайте глава в страни когато се извършва нарушение и да го отминавате с лека ръка като си казвате „това не ме засяга“, „какво мога да променя“? Можете! Бъдете борбени и оптимисти! В Балкана има вековни букове и дъбове които отстояват на ураганите на времето. Бъдете като тях, не се снишавайте! В полето растат дребни храсти и плевели, които ги подмята всеки лек ветрец и могат да бъдат стъпкани по всяко време!“.

„Отчитам се пред Вас за своите решения гласувани в сесийна зала, които бяха в полза на шуменци. Гласувах „ПРОТИВ“ Бюджет 2017 г. , „ПРОТИВ“ увеличаване цената на водата, „ПРОТИВ“ закриване училището в с. Дибич, „Против“ закриване на детската градина в с. Вехтово, „ПРОТИВ“ данък от 400 лв. за 2017 г.  наложена на таксиметровите шофьори и др.
Имаше и предложения от общинската администрация които считам, че бяха полезни и които подкрепих: програмите за развитие на детски градини, училища, читалища, младежки дейности и спорт, намаляване на финни прахови частици във въздуха, развитието на културата и съхраняване на българските традиции и др!

Ето и предложенията, които внесох в ОбС и не бяха приети: Допълнение към Наредба 1 за премахване на високоговорителите които ползва една религиозна общност, Освобождаване от такса паркинг на хора с трайни увреждания когато всички останали места обозначени със синя маркировка са заети. Опитите за приемането им продължава като ги внасям периодически! Питания: Паркиране на МПС от хора с трайни увреждания, Системата за активно гласуване на ОбС където е поставено логото на американската фондация USAID, Стилизирана емблема на турски полумесец със звезда в МБАЛ Шумен, Разпределение на средства от данък върху таксиметров превоз на пътници, Допълнителни мерки за безопасност свързани основно със ЗДП, Обезопасяване на детски площадки и градини, Разпространение на учебни помагала на турски език в шуменски училища. Декларация срещу бежански лагери от отворен и затворен тип свързано с МП 208 от 08.2016 г. и неприета.

В заключение ще отбележа, че не може да се угоди на всеки един! Има хора, които не споделят моите убеждения и възгледи! Но въпреки това пожелавам на всички вас да бъдете живи, здрави и щастливи през новата 2018 година!“, така завърши инж. Добрин Чайлев.

Подобни

Leave a Comment

12 + 12 =