История от “Злато и бронз” в Регионалния исторически музей – Шумен

Изложбата „Злато и бронз“ e подредена в новата експозиционна зала и показва представителна част от колекциите на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, Националния исторически музей – София и Регионалния исторически музей – Шумен. Тя съдържа материали от злато, сребро, бронз и керамика.

Сред експонатите се отличават гробният инвентар от Рупите (ранно-бронзова епоха – III хил. пр. Хр.), артефактите от проучванията на некропола при с. Дъбене (III хил. пр. Хр.) и колективната находка от бронзови сърпове и брадви от Върбица. От собствения фонд на музея са представени накити. Това са златни торква и една от двойка еднотипни обеци с крушовидна форма. Те са открити случайно на територията на Шуменското плато на могилата Елдъз табия, използвана за укрепление през Руско-турските войни. Изложен е и сребърният накит от Мадарското плато. Той се състои от тръбички, маниста и апликации, открити в землището на с. Могила (I хил. пр. Хр.).

Изложените слитъци, калъпи, сечива, оръжия и накити илюстрират развитието на обществото, металургията и търговските контакти през бронзовата епоха, като те са съпътствани и от мултимедийно представяне и 3D възстановки.

Експозицията представя част от изложбите „Злато и бронз. Метали, технологии и контакти в Източните Балкани през бронзовата епоха“ и „Първото злато. Ада тепе: най-древният златодобивен рудник в Европа“, показана в Музея за история на изкуството, Виена по международен проект между Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките и Института за ориенталска и европейска археология при Австрийската академия на науките.

Подобни

Leave a Comment

five − 2 =