И в Шумен заработи център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци

На територията на община Шумен вече работи Център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци от населението. Той е изграден по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“. Площадката се намира в посока към изхода от Шумен, последната отбивка вляво на бул. „Симеон Велики“.  Капацитетът на депото е 35 000 тона.

Реализацията на Центъра е свързана с изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани със Закона за управление на отпадъците (чл. 19, ал. 3) за осигуряване на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. опасни битови отпадъци и организиране на разделното събиране на опасни битови отпадъци.

Финансирането на проекта е в размер на над 1 845 000 лв. и е осигурено в рамките на Българо-щвейцарската програма за сътрудничество. То включва:

  • Строителство – 972 389 лв.
  • Оборудване – 464 000 лв.
  • Мобилни събирателни пунктове – 409 640 лв.

„Основната ни цел е опасните отпадъци да не отиват в съдовете за битова смет и да не замърсяват Регионалното депо за неопасни отпадъци“, обясни зам.-кметът по строителство и екология Боян Тодоров пред журналисти по време на посещението на място. Това е първото такова съоръжение в България. Втората площадка се изгражда в Разград.

„На площадката може да отиде всеки гражданин и да занесе своите отпадъци, а мобилните пунктове ще обслужват както община Шумен, така и останалите седем общини от Регионалното сдружение за управление на отпадъците, обясни Живка Атанасова, гл.експерт по екология в общината.

Ще има и мобилни пунктове, чийто график ще бъде обявен допълнително на сайта на общината, както и пълният списък с опасните битови отпадъци, които могат да се предават – бои, лакове, разтворители, грундове, негодни перилни и почистващи препарати, лекарства с изтекъл срок на годност и т.н.

В проекта не е предвиден краен срок за експлоатация, като се има предвид необходимостта от осигуряване на условия за изпълнението на задълженията на местната власт по Закона за управление на отпадъците.

Центърът се стопанисва от ОП „Чистота“, а работното време е: понеделник: 8:30 – 13:00 и 13:30 – 17:00 часа;  от вторник до петък: 8:30 – 13:00 и 13:30 – 18:00 часа и събота: 9:00- 13:00 часа.

Подобни

Leave a Comment

one × 5 =