Картина на културната дейност в Шумен – музеи, театри, кина, библиотеки

10 музея действат на територията на област Шумен към края на 2017 г. Всички са регистрирани съгласно Закона за културното наследство, като броят им остава непроменен спрямо 2016 г. Наличността на фондовите единици в музеите на област Шумен е 204.1 хил., като 3.4 хил. от тях са електронни. Спрямо края на 2016 г. броят на фондовите единици в музеите на област Шумен се увеличава с 0.5%. Това показват данните на Националния статистически институт, Отдел: Статистически изследвания – Шумен.

Музеите в областта са посетени от 194.6 хил. посетители, като 16.7 хил. от тях са чужденци, а 25.0 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2016 г. общият брой посетители се е увеличил със 1.3%. Отчетено е обаче намаление на чуждестранните посетители – с  1.7  хил., или с 9.2%. Персоналът на музеите през 2017 г. в областта е 101 души (86 щатни и 15 извънщатни), като в сравнение с 2016 г. се увеличава с 3.1%.

В държавния драматично-кукления театър в гр. Шумен през изминалата година са организирани 263 представления, посетени от 30.8 хил. зрители, като в сравнение с 2016 г. представленията намаляват с 13.8%, а посещенията – с 13.1%. Средният брой посетители на едно представление се увеличава от 116 лица през 2016 г. на 117 лица през 2017 година.

В област Шумен развиват дейност 2 музикални колектива. Представленията на тези колективи се увеличават с 16.9%, а посещенията – с 6.1% в сравнение с 2016 година. Осъществени са 58 концерта, организирани от музикална агенция, посетени от 43.5 хил. лица.

Библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици са 2, като библиотечният фонд се състои от 1 079.1 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други. Регистрираните в тези библиотеки читатели са 10.1 хил., или с 12.8% повече в сравнение с предходната година, докато посещенията намаляват с 1.7% и достигат 160.2 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 235.8 хил. библиотечни единици.

В област Шумен са издадени 98 книги с тираж 12 хил. екземпляра и 6 брошури с тираж хиляда броя. В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури се увеличава с 20 (23.8%), а средният тираж намалява от 119 през 2016 г. на 115 през 2017 г., или с 3.4%.

 

 

Подобни

Leave a Comment

19 − twelve =