Катя Меламед представя „Езически погребален обред в Средновековна България VII – IX век” в Шумен

Докторът по история и археология Катя Меламед  ще представи дисертацията си „Езически погребален обред в Средновековна България VII – IX век”  на 24-ти юли от 15:30 часа в РИМ-Шумен. Трудът проследява етно-културните процеси в българското пред-християнско общество, факторите, които ги обуславят и модела на социална организация през VII – IX век.

Основният емпиричен материал идва от ранносредновековните некрополи, известни от днешните български земи. Археологическите извори са представени в аналитичен каталог, който включва всички известни досега езически некрополи и е първи по рода си в българската литературата. Обоснован е терминът Балканска култура за изследване на историческата и културната среда, в която се вписват некрополите и която влияе върху формирането на старобългарската култура.

Изследван е географският фактор, изключително важен за развитието на социалните и културни процеси на Балканите. Прекомерното разнообразие от елементи и влияния, предизвикани от него, не е изгубило въздействието си и днес.

Представен е опит да се проследят събитията, които се случват на територията на днешна България през ранното средновековие. Разгледан е механизмът, по който се развива културата, съчетала в себе си поведението, практиките и традициите на разнородни по произход групи население, заселени по различно време и в различна среда на Балканите, за да се консолидират в единен народ през X век.

Катя Христова Меламед е родена във Варна през 1953 г. Завършила е история и българска филология във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Професионалната си кариера развива в Националния археологически институт с музей – БАН. Има специализации във Великобритания, Унгария и Полша. Ръководи археологически проучвания в Родопите, по течението на река Марица, в Банско и София.

Участва в подреждането на постоянната експозиция на Археологическия музей. Има добър опит в организацията на много временни изложби и съпътстващите ги каталози. Десетина години преподава в Нов български университет. Публикува в България и чужбина.

Майка е на три деца.

Подобни

Leave a Comment

fourteen + 13 =