Кварталният полицай

Всеки полицейски и младши полицейски инспектор обслужва определен район, в който влизат всички учебни, питейни и увеселителни заведения, финансови институции, пощенски клонове, производствени предприятия, търговски обекти, земеделски производители.

Води на отчет ловци, самотноживущи, хора с психични разстройства, наркозависими. След обобщаване на информацията служителят определя най-рисковите места от настъпване на тежки престъпления, свързани с престъпления против собствеността и личността. Основна задача е да не допуска настъпване на престъпления, като предотвратява противообществени прояви, които сами по себе си са основа за извършване на бъдещи тежки престъпления. Навременната превенция с малолетни и непълнолетни деца, които са в рискова среда, в среда, в която се употребява алкохол , наркотични вещества, ниска култура на общуване и липсата на семейни грижи води до склонност към извършване на престъпления.

В тези случаи е необходимо съвместно с други институции да бъдат взети незабавни мерки за промяна и отклоняване от рисковата среда. През 2017 година областната дирекция в Шумен осъществи информационна кампания „Кварталният полицай“, по време на която беше изнесена информация за всички полицейски и младши полицейски инспектори на територията на област Шумен и обслужваните от тях райони. Бяха представени снимките на кварталните полицаи и характерните престъпления в техните микрорайони. Малко след това във всички жилища на територията на областта бяха разлепени и оставени листовки с имената и телефоните им.


През 2018 година служителите на Териториална полиция към РУ- Шумен са работили по 13 941 преписки и по 196 заявителски материали. Участвали са в разкриването на 226 престъпления. През годината са издирили 116 противозаконно отнети превозни средства и вещи, обявени за издирване или които са били предмет на престъпна дейност. В приемно време съдействие от тях са потърсили 1187 граждани. През годината за различни нарушения са съставени 3182 акта за установени административни нарушения , глобите с фиш са 2149.През годината са проведени 1584 срещи, беседи и лекции в детски учебни заведения. Те са били за вредата от употреба на алкохол, наркотици, безопасно движение и пресичане на пътното платно. Проведени са 3277 срещи с граждани и ръководители на държавни учреждения и фирми за опазване на имуществото им от престъпно посегателство, Извършени са 324 проверки на обекти, охранявани от частни охранителни фирми и звена за самоохрана.

Кварталните полицаи са посетили и са провели превантивни беседи с 451 самотноживеещи хора. По време на срещите им било разяснявано да не допускат изкупвачи на черни и цветни метали, на животни в дворовете и в жилищата си. Сериозно внимание се обръща на зачестилите телефонни измами. Разяснявали им начините, по които действат измамниците и как да се предпазят от тях.


До края на месец март ще се проведат срещите на полицейските и младши полицейските инспектори с обществеността и органите на местно самоуправление и администрация. По време на тези срещи се изнасят отчети за работата на кварталните полицаи през годината.

Подобни

Leave a Comment

five + fourteen =