Кметът на Шумен проведе работна среща с ръководители на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Кметът Любомир Христов се срещна по-рано днес с Ирина Файон, ръководител на програмата за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи „Здраве и образование за всички“ и с Герасим Герасимов, програмен директор към швейцарското посолство у нас. Заедно със служители на Министерския съвет и представители на централното координационно звено по Българо-швейцарската програма за сътрудничество г-жа Файон и г-н Герасимов са на работно посещение в Шумен във връзка с изпълнението на дейностите по проекта на общината „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” и проекта за изграждане на голям общински център за събиране и временно съхраняване на опасните битови отпадъци от домакинствата.

По времена срещата кметът на Шумен благодари на гостите за помощта, която швейцарската страна оказва на общините за интегриране на ромите, за привличане и задържане на децата в детската градина, за подкрепата на семействата, за да продължат образованието на децата си и за обновяване на базата, в която те се обучават. Според Любомир Христов това е едно от важните неща, които задържат децата в системата, а по-добрите условия и грижата за тях им мотивират семействата. Във връзка с проекта за съхранение на опасните отпадъци Любомир Христов увери гостите, че администрацията съвместно с ПУДООС и Министерството на екологията вече е подготвила необходимата проектна документация за изграждане на такъв център. Той сподели, че при посещението си в Цюрих е бил впечатлен от начина, по който е организирана тази дейност в Швейцария, и се надява, че с помощта на програмата и българските общини ще могат да приложат добрите практики у нас, а в последствие и да ги развият.

По думите на г-жа Ирина Файон строителните дейности по проекта „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”  вървят по план, дори по-бързо от планираното. Тя благодари на общината за съдействието, което екипът по програмата получава.

В Шумен предстои официално посещение през месец март. По думите на програмния директор към швейцарското посолство у нас г-н Герасим Герасимов изборът на Шумен не е случаен, защото тук се реализират проекти в две от направленията, по които работи Българо-швейцарската програма за сътрудничество – интеграция на хората от уязвимите групи и екология.

По време на посещението си днес в Шумен гостите ще проследят на място какъв е напредъкът по изпълняваните строително-ремонтни дейности в ДГ “Пролетна дъга”, в ОУ “Хр. Ботев” в село Ивански и изграждане на необходимите комуникации връзки на мястото, където ще се изгражда общинският център за опасни битови отпадъци.

Подобни

Leave a Comment

20 − eighteen =