Кметът на Смядово обяви търг за отдаване под наем на ниви в местността „Извора“

Кметът на община Смядово е издал заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 95,729 дка земеделска земя за срок от три години в землището на гр. Смядово, в местността „Извора”.

Търгът ще се проведе на 29.05.2018 г. от 14.00 часа в сградата на Община Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2., при начална тръжна цена от 2871,87 лв.

Кандидатите за участие трябва да внесат депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена на имота, възлизащ на сумата от 287,19 лв. Крайният срок за внасяне на депозита и подаване на заявление за участие в публичния търг е 28 май.

От общината подчертават, че оглед на нивите може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата!

Снимката е илюстративна

Подобни

Leave a Comment

20 + 4 =