Кметът на Шумен разпореди мерки за опазване на реколтата преди жътва

Кметът на община Шумен Любомир Христов издаде заповед за обявяване на „восъчна зрялост” на посевите от житни култури. Със заповедта са запознати всички кметове, кметски наместници и главни специалисти в селата на общината. Те са задължени да информират земеделските производители за необходимите противопожарни мерки във връзка с опазването на земеделските земи от пожари преди и по време на предстоящата жътвена кампания.

Припомням, че паленето на огън и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви е забранено. За да не възникнат пожари в житните култури, трябва да се изградят защитни ивици и да се осигурят средства, необходими за провеждане на ефективни гасителни действия при необходимост. Собствениците и ползвателите на земеделски земи трябва да осигурят денонощно наблюдение на земеделските посеви, а кметовете и кметските наместници да организират денонощно дежурство на телефонен пост в кметствата.

Подобни

Leave a Comment

2 + sixteen =