Комисия от експерти прави огледи на дърветата на “Чакъла”

Експертна комисия днес извършва оглед в района на бившата бензиностанция на тополите т.н.„Чакъла“. Тя трябва да реши, дали дърветата в района на бившото кафене трябва да бъдат премахнати.

Комисията бе състевана от Коста Костов – лесовъд към Община Шумен, Десислава Лунчева – гл. експерт „Озеленяване“, инж. лесовъд Антон Дончев – Регионална дирекция по горите, инж. лесовъд Ивелин Тодоров – Регионална дирекция по горите, инж. лесовъд Елка Димитрова – ОП „Паркове и обредна дейност“.

Кметът Любомир Христов бе поканил и всички заинтересовани граждани да присъстват и да споделят своето мнение или притеснение, но освен експертите и журналистите – никой не дойде.

Комисията започна първо от един кестен, при който бе установено, че има хралупи и е болен. Вътрешността му е куха и изсъхнала. Според инж. Антон Дончев то трябва да бъде премахнато. Елка Димитрова от ОП „Паркове и обредна дейност“.

След като бяха огледани и останалите дървета председателят на комисията Коста Костов обобщи мнението на всички експерти, като заяви,че там няма здрави дървета, за които може да се направи нещо.

Той допълни, че комисията ще излезе с окончателно решение до крайния срок, до който е назначена на работа, а това е 17:00 часа днес.

Подобни

Leave a Comment

two × two =