Конференция по повод 40-години Катедра по български език в Шуменския университет

Юбилейната конференция „Българският език – история, настояще, бъдеще“, посветена на 40-годишнината на Катедрата по български език в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, ще се проведе на 27 септември, от 10:00 часа, в Корпус 1 – Аула.

Доклади в пленарната сесия ще представят чл.-кор. проф. д.ф.н. Тодор Бояджиев (Нужна ли ни е джендърлингвистика?), проф. д.ф.н. Стефана Димитрова (Ролята на екстралингвистичния фактор в лингвистичните изследвания) и проф. д-р Кина Вачкова (Антропонимична система и езиковата политика на българската държава).

Сред чуждестранните българисти, които ще уважат празника на Катедрата по български език, са: Людвиг Селимски (Университет Катовице, Полша), Манфред Трумер (Университет Грац, Австрия), Хетил Ро Хауге (Университет Осло, Норвегия), Мария Воейкова (РАН, Санкт Петербург, Русия),

както и Мишко Суботич, Силвана Пунишич, Драшко Фурунджич, Зоран Шарич, Ружица Билибайкович (ЦУЖА – Белград, Сърбия), Зейнеп Зафер (Университет Анкара, Турция), Юлия Дудашова (Университет Прешов, Словакия), Красимир Иванов, Лидия Супрун-Белевич (Университет Минск, Беларус).

Подобни

Leave a Comment

one × 5 =