“Лавена” АД отчете сериозен спад в печалбата за първото тримесечие на 2018 г.

Шуменският козметичен производител “Лавена” АД отчита спад от 87% на нетната печалба на годишна база до 48 хил. лв. за първото тримесечие на 2018 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез Българска фондова борса – София, пише investor.bg.

Понижението е с 332 хил. лв. спрямо печалбата от 380 хил. лв. за същото тримесечие на миналата година. Продажбите също се понижават с 9,7% на годишна база до 3,83 млн. лв. за периода януари-март 2018 г. Намаляват приходите от „Други производства“ от сумата 1,1 мн. лв. за януари-март 2017 г. до 212 хил. лв. за първото тримесечие на 2018 г. При приходите при козметичните производства има ръст с 456 хил. лв. до 3,597 млн. лв. за първото тримесечие на 2018 г.

Средно-списъчният брой на персонала в “Лавена” АД през първото тримесечие на 2018 г. е 115 работници и служители спрямо 110 през 2017 г. Именно разходите за персонала са едни от най-отчетливо увеличаващите се, като за първото тримесечие на 2018 г. възлизат на 466 хил. лв. спрямо 399 хил. лв. за същия период на 2017 г., т.е. повишение с 16,8%. Ликвидната позиция на дружеството остава стабилна.

Текущите пасиви към 31 март 2018 г. са 3,06 млн. лв. при текущи активи от 9,66 млн. лв. Нетекущите пасиви към края на тримесечието са за 7,6 млн. лв., от които 5,85 млн. лв. към основния акционер “Балтимор “ООД. Нетекущите активи са 15,15 млн. лв.

Снимка: Лавена АД

Подобни

Leave a Comment

six − three =