“Лавена” АД отчете 49% спад в нетната печалба през второто тримесечие

Нетната печалба на шуменската фирма “Лавена” АД се свива с близо 49% до 619 хил. лв. през второто тримесечие на 2018 година, става ясно от неконсолидирания отчет на дружеството, разпространен чрез сайта на Българска фондова борса (БФБ).

Към края на месец юни нетните приходи от продажби на компанията възлизат на 8,3 млн. лв., което е със 7% по-малко спрямо същия период на миналата година. Разходите за дейността пък нарастват с 2% до 7,55 млн. лв.

По време на провелото се общо събрание на акционерите на “Лавена” на 28 юни тази година беше взето решение за увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства за сметка на натрупани резерви от минали години, пише Investor.bg.

Размерът на капитала преди увеличението е 319 981 лв., а стойността на увеличението е 7 999 525 лв. Увеличението на капитала се извършва чрез издаване на нови акции от съществуващата емисия, като новите акции ще бъдат 7 999 525 – обикновени, поименни, безналични, с право на глас.

След увеличението капиталът на дружеството бъде в размер на 8 319 506 лв., разпределен в 8 319 506 акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

Снимка: “Лавена” АД

Подобни

Leave a Comment

7 + 5 =