Любомир Христов бе избран зам. -председател на Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион

На днешното заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион, провело се онлайн, кметът на Община Шумен Любомир Христов бе избран за заместник-председател.

В заседанието взе участие Деница Николова – зам.-министър на регионалното развитие и акцентира върху важността на Съвета и неговата роля при реализирането на бъдещите инвестиции в региона.
Областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище са включени в създадения  Регионален съвет, който се създава на основание на Закона за регионалното развитие с мандат от 4 години.

Членове на съвета са представители на държавната и местна власт, неправителствени организации, научни институти. Функциите му са свързани с обсъждането и одобряването на проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточния регион; управлението, координирането, наблюдението и контрола на стратегията; участието в процеса по подбор на проекти, съфинансирани от Европейския съюз; подкрепата на български участници в трансгранични проекти; осъществяване на консултации при изготвянето на планове за интегрирано развитие на общините в региона и др.

Източник: Инфо Шумен

Подобни

Leave a Comment

17 − 14 =