Любомир Христов: „Статутът ще ни даде възможност да кандидатстваме за реставрация и консервация на паметника“

Шумен получи подарък за празника на града 11 май. Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава“ вече е обект с национално значение, който е вписан в регистрите на Министерството на културата като паметник, а не както досега като група сгради. Така кметът Любомир Христов коментира заповедта на министъра на културата Боил Банов от края на миналата седмица, с която се предоставя статут в категорията „национално значение“. Той припомни още, че за да се стигне дотук, общинската администрация трябваше да извърши огромен труд и да събере разпиляната документация, свързана с паметника.

„За нас беше много важно да има статут, който ще ни даде възможност да кандидатстваме за финансиране чрез програми за опазване на националното и световното културно наследство. Ще търсим средства както по национални, така и по европейски проекти. Досега, без статут, това беше невъзможно. Един от задължителните критерии в оценката за допустимост е паметникът да попада в категорията „национално“ или „световно“ значение, да е национална или световна културно-историческа ценност“, обясни кметът.

Паметникът „Създатели на българската държава“ е един от най-посещаваните културно-исторически обекти в Шумен.  Той се стопанисва от ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“. Тази година не е показателна  поради обективни обстоятелства, каза още Христов, но през 2019 година комплексът е бил посетен от близо 29 000 туристи, без да се отчитат дните за безплатните посещения и масовите прояви, свързани с различни градски събития. Той припомни още, че от години общината работи с Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство по въпроса за предоставяне на статут на Мемориалния комплекс. Процедурата започна във връзка с необходимостта от извършването на укрепителни дейности, за да се осигури безопасността на работещите в комплекса и на многобройните туристи, които го посещават.

Подобни

Leave a Comment

seventeen + 7 =