Малчугани на урок по Горска педагогика

60 деца от ДГ „Братя Грим“ в Шумен се включиха в урок по Горска педагогика разработен от Александрина Карева от Държавното горско стопанство в Смядово. Част от урока е и издадената от СИДП „Книжка за гората“, която по забавен и достъпен начин запознава децата с живота на дървета и какво правят горските, за да опазят горите от замърсяване и пожари. В книжката на Алек се редуват страници за оцветяване, апликации, стикери и задачи, които децата могат да изпълнят сами, ако внимават по време на заниманията. Към всеки лист от книгата има игра, като по този начин малчуганите по-лесно запомнят материала, който им се преподава.

„Книжка за гората“ и урокът по Горска педагогика на тема  „Създаване и опазване на горите“ е насочен към деца от последните групи на детската градина. Книжката е издадена в тираж 1000 броя и след затихване на пандемията горските педагози отново ще гостуват на децата от Шумен и региона.

Целта на новият урок е да популяризира проекта „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна България“. Със средства от проекта ще бъдат залесени 2 000 декара нови гори.

Подобни

Leave a Comment

twenty + 8 =