Мая Манолова идва в Шумен заради проблемите около цената и качеството на водата

Омбудсманът на Република България Мая Манолова и общественият посредник на Община Шумен Иван Капралов организират обществена дискусия на тема: „Право на заплащане на качествена ВиК услуга“. Форумът ще се състои в зала „Тича“ на хотел „Шумен“ на 10 януари /четвъртък/ от 12:00 часа. За участие в дискусията са поканени граждани и граждански организации, представители на МРРБ, МОСВ, КЕВР, членовете на Асоциацията по ВиК в област Шумен.

Форумът е провокиран и от последното решение на КЕВР от 28.12.2018 г., с което бяха определени нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги в 27 водоснабдителни дружества в страната. Към днешна дата областите с най-висока цена на водата за битовите потребители са: Шумен, Добрич, Силистра и Враца. В институцията на омбудсмана през 2018 г. са постъпили множество жалби от гражданите, свързани с цената и качеството на предоставяните услуги.

В рамките на дискусията се очаква да бъдат поставени на разглеждане и обсъждане проблемите във ВиК сектора, както и предложения за тяхното решение. Институцията на омбудсмана предлага за обсъждане действащите правила за формиране на цената на водата, качеството на услугата, както и ефективността на контрола върху работата на ВиК операторите.

Подобни

Leave a Comment

12 + 5 =