Министър Нанков: Ще изградим пречиствателна станция за питейни води в Шумен

1,59 млрд. лв. от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще бъдат вложени в изграждане или реконструкция на водопроводи, канализация, пречиствателни станции и други съоръжения в 51 населени места. Това е обявил днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на организирания от министерството дискусионен форум „Новите инвестиции във ВиК инфраструктура“, съобщават на страницата на Министерството.

Предстои да бъде реконструирана и изградена близо 1300 км ВиК мрежа. През този програмен период ще се строят две нови пречиствателни станции за отпадъчни води в област Бургас – едната ще обслужва курортите „Св. Влас“ и „Елените“, а другата е в Карнобат. Ще бъде изградена и една пречиствателна станция за питейни води в Шумен. 15 пречиствателни станции за отпадъчни води, една за питейни води и още 146 помпени станции ще бъдат реконструирани, както и колектори и вътрешна ВиК мрежа.

Обектите, които ще бъдат финансирани, са определени с изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания с финансиране от ОПОС 2014-2020 в 14 области, обслужвани от един ВиК оператор – Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол. Такова проучване беше направено пилотно за Смолян със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Столична община отделно също изготвя регионално прединвестиционно проучване.

Чрез регионалните прединвестиционни проучвания вече е ясна и пълната картина на състоянието на ВиК съоръженията, водопотреблението и тенденциите на развитие. Регионалният министър подчерта, че тези близо 1,6 млрд. лв. са приоритизирани на база най-належащи нужди. Той обърна внимание, че ресурсът е огромен, като ще се измерва дългосрочният ефект от него както върху инфраструктурата, така и върху потребителите.

Пред участниците във форума министър Нанков е посочил, че за първи път през този програмен период инвестициите ще се извършват от ВиК операторите, тъй като те най-добре знаят какво е нужно за дадената територия.

Снимка: МРРБ

 

Подобни

Leave a Comment

fifteen + 3 =