Модерна лаборатория по мехатронни системи отвори врати ПГМЕТТ „Христо Ботев“ Шумен

В ПГМЕТТ „Христо Ботев“ отвори врати модерна лаборатория за практическо обучение по мехатронни системи за управление на процеси с използване на компютърни симулатори и лаборатория с тренажор за управление на автомобил и БДП.

Оборудването отговаря на световните изисквания за професионално образование.

Стойността на проекта е общо 70 000 лв., от които 50 000 е стойността на оборудването, а останалите средства са използвани за ремонт на помещенията. Основното финансиране е осигурено по Национална програма  на МОН за 2017г. „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“. Принос за реализиране на проекта чрез съфинансиране в размер на 7 400 лв. имат 12 шуменски фирми.

Това е третата такава лаборатория в страната след професионалните гимназии в Лом и София и първа за североизточна България.

Осигуряването на новото оборудване е поредната стъпка на екипа на гимназията в създаването на привлекателна и безопасна образователна среда. В съвременните условия, когато се говори за отсъствие на мотивация за учене, нашата цел е да работим за повишаване на интереса на учениците към изучаваната професия.

Компютърните симулатори и тренажорът ще предоставят нови възможности при работа с учениците за развиване на уменията и способностите, необходими при бъдещата им реализация в реална работна среда.

Подобни

Leave a Comment

12 + 13 =