МОН обяви конкурс за разказ или есе на тема: „Европа в България“

Министерството на образованието и науката обявява Национален литературен конкурс за написване на разказ или есе на тема: „Европа в България“ по повод предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз, съобщават на сайта на Регионално управление на образованието в Шумен.

Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи – 5-7 клас и 8-12 клас. Първата възрастова група създава разказ по темата в обем до 3 страници. Втората възрастова група създава есе по темата в обем до 2 страници. Темата предполага „стесняване“, пречупване през личния житейски опит или през индивидуалното осмисляне. Участниците могат да се състезават само с един текст и във възрастова група според класа, в който се намират през настоящата учебна година. Писмените работи се изпращат в съответното РУО в срок до 30 ноември. На пощенския знак задължително трябва да е изписано: За литературния конкурс „Европа в България“.

Разходите са за сметка на участника или на училището, в което учи. Предложенията за националния етап се изпращат в Министерство на образованието и науката до 8 декември. Повече информация на страницата на РУО – Шумен.

Подобни

Leave a Comment

13 + 17 =