МОН премахва хартиените дневници

Според закона от 2018-та година училищата ще могат да работят само с електронни дневници, съобщават от МОН.
В електронните дневници се събира всякаква информация като оценки, отсъствия и забележки, като тези данни за ученика могат да бъдат изпращани и на родителите.

Бележките могат да бъдат и разпечатвани в хартиен вариант. От министерството все още работят по официалното въвеждане на електронните дневници във всички училища.

Основната цел на “е-дневник” е да организира цялата информация за учебни години, учители, предмети, паралелки и ученици.

Също така да организира успеха и поведението на всеки ученик, като превръща цялата информация в цифров вид и своевременно уведомява родителя за всяка промяна. По този начин, те ще могат да следят и дали децата им посещават редовно училище.

Подобни

Leave a Comment

13 − 1 =